Čerpadlá PHM

Stacionárna nádrž na letecké palivo ES 2

Ležatá dvojplášťová valcová nádrž vyrobená z uhlíkovej ocele S235JR podľa UNI EN 10025 s kvalitnou povrchovou úpravou.

Ležatá dvojplášťová valcová nádrž vyrobená z uhlíkovej ocele S235JR podľa UNI EN 10025 s kvalitnou povrchovou úpravou. Pred nástrekom sú všetky nádrže pieskované. Nádrže sú vo výrobe podrobené tlakovej skúške s vystavením certifikátu o skúške. Vnútorný povrch nádrže je pokrytý špeciálnym náterom kompatibilným s leteckým palivom. Tieto nádrže plne vyhovujú normám a zákonom v SR a spĺňajú prísne podmienky pre skladovanie ropných látok.

Štandardná výbava nádrže:

 • nádrž je podporovaná 2 až 3 oceľovými sedlami
 • prielez do nádrže Ø 600 mm
 • uzamykateľný plniaci otvor 3“ /voliteľne plnenie v spodnej časti nádrže/
 • mechanická ochrana proti preplneniu, plavák na prerušenie prívodu paliva na hodnote 90% objemu nádrže, certifikované ATEX
 • poistný ventil s uzatvoreným cyklom na regeneráciu výparov počas plnenia nádrže
 • odkaľovacia a merná armatúra
 • hliníková kalibrovaná merná tyč pre ručné meranie hladiny paliva
 • sacie potrubie vybavené spätným ventilom, nerezovým sitkom a guľovým ventilom
 • detektor medziplášťa nádrže Wolftank D9
 • uzemňovací bod nádrže
 • oceľový rebrík a zábradlie (od modelu 9000 L)
 • označenie nádrže v zmysle legislatívy
 • výrobné atesty a certifikáty k nádrží
 • skúška tesnosti nádrže – vydanie certifikátu v zmysle STN 75 3415

Dostupné objemy 3000, 5000, 9000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000 litrov

Výdajný systém:

 • Nerezová skriňa výdajného zariadenia vybavená zámkom
 • samonasávacie čerpadlo 230 V /ATEX, prietok 50 l / min., vstavaný by-pass ventil, vstupný filter
 • 5 m flexibilná tankovacia hadica DN 19 špeciálne určená pre letecké palivo s oficiálnym certifikátom schválenia
 • Automatická výdajná stop pištoľ ZVA 25 pre letecké palivá s uzemňovacím lankom a sitkom
 • Mechanický prietokomer K33 /ATEX

DIGIMAG – elektronické kontinuálne meranie hladiny

Digimag je magnetostrikčná sonda na vysoko presné kontinuálne meranie hladiny v nádrži.

Nasledujúce údaje sa postupne zobrazujú na displeji:

 • Úroveň kvapaliny v nádrži (L).
 • Úroveň kvapaliny v nádrži (mm).
 • prázdny priestor v nádrži (L).
 • Objem benzínu v (%)
 • Prítomnosť vody (voliteľne) z (mm).
 • Palivová priemerná teplota (voliteľne), (°C).
 • Kompenzácia teploty (iba so snímačom teploty) 15° C
 • Hmotnosť produktu (kg).
 • Prítomnosť aktívnych alarmov, teplota, prítomnosť vody v nádrži, atď.

Voliteľné príslušenstvo:

 • Jemný Filter VELCON VF 31 pre letecké palivá -0,5Mic
 • Naviják s 20 m oceľovým lankom a uzemňovacou svorkou
 • DIGIMAG, kontinuálne meranie hladín
 • Hadicový navíjač s dĺžkou hadice podľa požiadavky, 10m, 15m, 20m,25m

Sprievodná dokumentácia k nádržiam:

 • Návod na obsluhu a údržbu.
 • Vyhlásenie o zhode ES
 • Tlaková skúška – certifikát
 • Kalibračná tabuľka

Záruka na tesnosť zariadenia 5 rokov, na vybavenie 2 roky.

 

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie