Čerpadlá PHM

Dvojplášťová oceľová nádrž na naftu PRAKTIK

Tento typ nádrže je vhodný pre všetky poľnohospodárske družstvá, dopravné spoločnosti, stavebné firmy a pod.

Tento typ nádrže je vhodný pre všetky poľnohospodárske družstvá, dopravné spoločnosti, stavebné firmy a pod.

Nádrž je určená pre skladovanie horľavých kvapalín III.triedy – /Nafta /.

Nádrže sú dvojplášťové, oceľové, hranatého tvaru v objemoch 3500, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 18000, 22000 litrov (kde vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže).

Nádrž je kompletne armatúrne vybavená s následovnými armatúrami:

  • plniaca armatúra
  • sacia armatúra, sp. klapka, uzatvárací ventil
  • odvetrávacia armatúra
  • merná armatúra s mernou tyčou

Výdajné zariadenie je umiestnené v uzamykateľnej skrinke a to buď z boku, alebo z čela nádrže. Medziplášťový priestor je kontrolovaný mechanickým plavákom, alebo manometrom. Nádrž má v hornej časti závesné oká pre manipuláciu pri nakládke, resp. vykládke. Pre jednoduchšiu obsluhu je nádrž vybavená rebríkom a obslužnou plošinou zo zábradlím. Množstvo PHM v nádrži je sledované el. kontinuálnym meraním hladín OCIO. Nádrž má vo výbave aj elektrický rozvádzač RT 1 / 230V.

K nádrži sa dodávaju 2ks 6kg práškových hasiacich prístrojov.

PLNENIE

Plnenie sa uskutočňuje podľa vybavenia nádrže:

  • plniacou pištoľou autocisterny
  • stáčacím čerpadlom autocisterny /spodná plniaca armatúra/
  • samostatným stáčacím čerpadlom nádrže
VÝDAJ

Výdaj sa uskutočňuje výdajným zariadením PIUSI s prietokom 56l/min /230V. Zariadenie má 4m výdajnú hadicu aj automatickú výdajnú pištoľ. Dlhšia hadica, samonavíjací bubon je na požiadanie.

POKYNY PRE UMIESTNENIE

Nadzemná nádrž sa umiestňuje na vodorovný železobetónový základ. Celé zariadenie musí byť vodivo prepojené a uzemnené uzemňovaciou sústavou.

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie