Čerpadlá PHM

Dvojplášťová oceľová nádrž na naftu Populár 10000 litrov

Je to najjednoduchší typ oceľovej nádrže, vhodný najmä pre menšie poľnohospodárske družstvá, dopravné spoločnosti, stavebné firmy a pod.

Je to najjednoduchší typ oceľovej nádrže, vhodný najmä pre menšie poľnohospodárske družstvá, dopravné spoločnosti, stavebné firmy a pod.

Nádrž je určená pre skladovanie horľavých kvapalín III.triedy – /NAFTA/. Nádrže sú dvojplášťové, oceľové, hranatého tvaru, vyrábané v  objemoch 3,5m³, 6m³, 8m³ a 10 m³ (vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže). Nádrž je kompletne armatúrne vybavená  nasledovnými armatúrami:

  • plniaca armatúra DN 80 ukončená adaptérom
  • sacia armatúra, sp.klapka, uzatvárací ventil
  • odvetrávacia armatúra
  • merná armatúra s mernou tyčou

Výdajné zariadenie je umiestnené v uzamykateľnej skrinke z čela nádrže. Medziplášťový priestor je kontrolovaný mechanickým plavákom. Nádrž má v hornej časti závesné oká pre manipuláciu pri nakládke, resp. vykládke. Manipulácia je však možná aj vysokozdvižným vozíkom. Pre jednoduchšiu obsluhu je nádrž vybavená rebríkom a obslužnou plošinou zo zábradlím. Množstvo nafty v nádrži je možné sledovať mechanickým stavoznakom. K nádrži sa dodávaju 2ks 6kg práškových hasiacich prístrojov .

PLNENIE

Plnenie sa uskutočňuje plniacou pištoľou autocisterny v hornej vstupnej šachte.

VÝDAJ

Nádrž má vo výbave výkonné čerpadlo Panther s prietokom 56 l/min / 230V, analógový prietokomer, vstupný jemný filter s vodným separátorom, výdajnú hadicu 6m, automatickú výdajnú pištoľ aj úkapovú plastovú vaničku.

POKYNY PRE UMIESTNENIE

Nadzemná nádrž sa umiestňuje na vodorovný železobetónový základ. Celé zariadenie musí byť vodivo prepojené a uzemnené uzemňovaciou sústavou.

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie