• vrátane prepadového sifónu s ochranou proti drobným zvieratám
  • vrátane tichého prívodného potrubia
  • vrátane domového košového filtra EVO Inox
  • vrátane dvojitého puzdra a skrutiek do dreva